Algemene voorwaarden

BSH-Partyservice, gevestigd te Harlingen. Kvk nummer 74779761

Accepteren
Het accepteren van een aanbieding ofwel het doen van bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaard.

Prijzen
De vermelde prijzen voor de verhuur zijn in euro’s en incl. btw en exclusief transportkosten. De vermelde prijzen voor de verhuur gelden per dag mits anders is aangegeven. Het is mogelijk dat kleuren en afbeeldingen afwijken van het door ons getoonde artikel(en).

Bestelling
BSH-Partyservice zal zorgdragen dat de bestelling, mits op voorraad, op de afgesproken data uw gehuurde artikel(en) bij u af te leveren, mocht een product niet meer leverbaar zijn door onmacht dan ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht, hieraan kunnen geen rechten of plichten worden ontleend.

Retourneren
Indien gehuurde artikelen niet volgens de overeenkomst binnen de afgesproken tijd worden geretourneerd, hebben wij het recht de prijs door te berekenen tot het moment dat de gehuurde artikelen alsnog geretourneerd worden.

Plichten
De gehuurde artikel(en) dienen door de huurder gelijk bij binnenkomst te worden gecontroleerd op schade of andere bevindingen. De huurder mag nooit zelf reparaties uitvoeren mits in overleg met BSH-Partyservice De gehuurde dient artikelen in dezelfde staat te retourneren als waarin hi/zij deze heeft ontvangen: goed onderhouden en schoongemaakt

Verantwoordelijkheid
De huurder wordt altijd verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden voor de gehuurde artikelen en voor bijkomende kosten die daaruit voortvloeien. Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde artikelen aan te brengen, en of door te verhuren aan derden.

Aansprakelijkheid
BSH-Partyservice, aanvaard geen enkele verantwoording c.q. aansprakelijkheid aan gebruiker en/of derden, voorvloeiende uit het gebruik van onze artikelen. Als BSH-Partyservice om welke reden dan ook wettelijk verplicht is de schade te vergoeden, dan zal deze vergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van het desbetreffende artikel waardoor de schade is ontstaan.

Problemen
Artikelen die problemen, schade, of niet werken moeten direct worden gemeld aan BSH-Partyservice onder telefoonnummer 06-273 93 401.

Rechten
BSH-Partyservice behoud te allen tijde het recht om ons eigendom en de door ons verhuurde artikelen ten alle tijden te controleren. BSH-Partyservice houdt altijd het recht bij onreglementair gebruik of slecht weer, de gehuurde artikelen in te nemen of niet te verhuren (regen, sneeuw, wind of andere omstandigheden). De huurder is verplicht om hiervan zijn volledige medewerking te zullen verlenen.

Vermissing
Indien de gehuurde artikelen bij directe constatering in de looptijd van de overeenkomst, om welke oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de onmacht van de huurder geraakt, dient de huurder ons daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij verantwoordelijk de kosten te vergoeden, zodat de verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan inkopen en of te leveren.

Waarborgsom
Voor het huren van de artikelen is het storten van een waarborgsom verplicht, welke na onbeschadigd en schoon geretourneerd van de gehuurde artikelen per bank zal worden terugbetaald. De waarborgsom wordt niet in de kosten berekend via onze website en zal achteraf aan u worden doorgegeven aan de hand van de bestelde artikelen.

Betaling
Tenzij anders overeengekomen, dient het totaalbedrag van de order uiterlijk 14 dagen voor levering bijgeschreven zijn op het door ons bekend gemaakte bankrekeningnummer.

Legitimatie
Legitimatie dient te geschieden met een geldig legitimatiebewijs.

Annulering
Bij het annuleren van reeds bestelde artikelen brengen wij annuleringskosten in rekening, hiervoor handteren wij de volgende voorwaarden:

  • 25% van het totaalbedrag bij 20 dagen of langer
  • 50% van het totaalbedrag bij 10 tot 20 dagen
  • 75% van het totaalbedrag bij 5 tot 10 dagen
  • 100% van het totaal bedrag bij 5 dagen of minder

In geval van overmacht kan hiervan in overleg worden afgeweken

Verpakking en retour
Alle artikelen dienen schoon droog en in de meegegeven verpakking gerouteerd te worden. Indien u de goederen niet (spoel) schoon retourneert berekenen wij minimaal €45,00 voor reinigingskosten.

Risico en aansprakelijkheid
Gedurende de huurtijd is alle risico van de gehuurde artikelen voor de huurder. Verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of gebreken aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voorts is de verhuurder nimmer aansprakelijk voor enige door huurder geleden vervolgschade ingeval van gebrek aan het gehuurde en huren van onze artikelen.

Online huren
De verhuur van BSH Partyservice artikelen vindt plaats via meerdere kanalen waardoor de beschikbaarheid op de website anders kan zijn dan wordt weergegeven. Online bestellingen worden te allen tijde bevestigd per email via de status van uw bestelling en op dat moment voor u gereserveerd. Indien een artikel op de door u aangegeven data is verhuurd zullen wij u dat medelen en uw reservering annuleren. Eventuele betalingen die vooraf zijn gedaan zullen zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt. Aan het annuleren van een bestelling kunnen geen rechten worden ontleend. 

Winkelwagen
Chat openen
BSH Partyservice
Hallo, kunnen we je helpen